Rezerwa kasowa

Obowiązek utrzymywania rezerwy kasowej, np. w wysokości 20%, nie oznacza, iż bank może wypożyczyć, tzn. udzielić kredytu, tylko w wysokości 80% sumy wkładów gotówkowych i kapitału własnego. Byłoby tak, gdyby wszystkie sumy udzielanego kredytu były w całości podejmowane w gotówce. Zwykle jednak tylko mniejsza ich część jest podejmowana w gotówce (na wypłaty dla robotników i pracowników przedsiębiorstw oraz dla drobnych dostawców"). Pozostała część sum kredytu jest wykorzystywana w formie bezgotówkowej, będąc przenoszona na konta bankowe dostawców dóbr inwestycyjnych czy surowców bądź środków konsumpcji. Bank może więc udzielić znacznie większych sum kredytu niż wynoszą sumy gotówki, którymi dysponuje. Kreowanie kredytu spełnia funkcję emisyjną, tzn. jest środkiem emisji pieniądza bezgotówkowego. Kreowanie kredytu może funkcjonować bez istotniejszych zakłóceń dzięki systemowi rozliczeń bezgotówkowych między bankami oraz ich powiązaniom z bankiem centralnym. Emisja pieniądza bezgotówkowego jest więc znacznie bardziej skomplikowana niż wykazuje to powyższy uproszczony przykład.
System reklamy Test