System motywacji

Niebagatelną rolę w postępach innowacji odgrywa system motywacji kierownictwa przedsiębiorstw, personelu inżynieryjno-technicznego oraz racjonalizatorów produkcji. Związanie dostatecznie znaczących premii z osiągnięciami postępu technicznego i organizacyjnego przynosi z reguły znaczne rezultaty. Trzeba też wymienić bezpośredni czynnik zmuszający do wdrażania znanych już osiągnięć postępu technicznego. Jest on pochodną konkurencji i polega na tym, że przedsiębiorstwa pozostające w tyle pod względem wdrażania zdobyczy postępu technicznego są — pod groźbą bankructwa firmy — zmuszane do ich wprowadzania. Jeśli tego nie uczynią, z reguły wypadają z produkcji, bankrutują, ogłaszając upadłość. W dziedzinę postępu technicznego, szczególnie badań podstawowych, jest zaangażowane państwo (we współczesnej gospodarce). Po części dotyczy to także badań rozwojowych, prowadzonych zwłaszcza przez instytuty naukowe wyższych uczelni technicznych. Od stopnia zaangażowania państwa i jego instytucji w dziedzinę badań podstawowych i rozwojowych oraz od powiązań tych badań z praktyką gospodarczą, od drożności innowacji („od pomysłu do przemysłu") — zależą także w bardzo dużym stopniu postępy innowacji. Wszystkie wymienione czynniki mechanizmu innowacji występują w pełni i z dużą siłą w ustroju kapitalistycznym. Dlatego też postępy w dziedzinie innowacji są bardzo duże; mówi się, że postęp techniczny „gna naprzód" w kapitalizmie.
System reklamy Test