Sila napedowa innowacji

Główną siłą napędową innowacji, prowadzącą do stałego postępu technicznego oraz organizacyjnego i coraz to większych osiągnięć w tej dziedzinie, jest konkurencja. I to wszystkie jej rodzaje, a więc konkurencja wewnątrzgałęziowa, międzygałęziowa oraz międzynarodowa. Przedsiębiorstwa danej branży współzawodniczą ze sobą i efekty tego współzawodnictwa (tzn. które z nich szybciej się rozwiną, zajmą dogodne czy przodujące miejsce w branży, osłabią bądź wyprą konkurentów) zależą głównie od osiągnięć poszczególnych przedsiębiorstw w dziedzinie innowacji. Poszczególne branże konkurują między sobą produktami-substytutami (np. włókno naturalne — włókno sztuczne) bądź nawet tymi samymi produktami, podejmując się produkcji ulepszonych wyrobów, których nie zdołała opanować inna branża. Wreszcie na rynku międzynarodowym, gdzie toczy się najostrzejsza walka konkurencyjna, wygrywa ten, kto zdoła zaoferować najnowocześniejsze i najlepsze jakościowo produkty. To też jest potężną siłą napędową innowacji. Istotną rolę w postępach innowacji odgrywa sytuacja rynkowa. Sytuacja rynku nabywcy (nasyconego rynku) prowadzi do starań (walki) o konsumenta, o to, aby kupował wyroby danej, a nie inne j firmy.
System reklamy Test