Mechanizm wzrostu gospodarczego

Mechanizm wzrostu produkcji i dochodu narodowego dotyczy przede wszystkim akumulacji i inwestycji. Jest to jeden z najważniejszych mechanizmów decydujących o tempie rozwoju gospodarczego. Kształtuje on bezpośrednio stopę akumulacji oraz reguluje strumień inwestycji zwiększających dany aparat wytwórczy (tzw. inwestycji autonomicznych, czyli docelowych). (Mówiąc „reguluje" mamy na myśli, że decyduje o rozmieszczeniu, tj, alokacji nakładów inwestycyjnych). Siłą napędową tego mechanizmu w kapitalizmie jest — mówiąc ogólnie — dążenie kapitalistów do pomnażania bogactwa, natomiast w socjalizmie — dążenie podmiotów gospodarczych do podniesienia gospodarki narodowej na wyższy poziom, zwłaszcza zwiększenia majątku produkcyjnego w celu wzrostu poziomu życia społeczeństwa. Mechanizm kształtowania stopy akumulacji, jak wskazywaliśmy poprzednio, jest wypadkową działania wielu praw ekonomicznych, będąc zarazem zdeterminowanym przez wiele czynników nie tylko ekonomicznej natury (również społecznej, niekiedy politycznej, a także i technicznej). Do spraw tych jeszcze wrócimy, analizując bardziej szczegółowo mechanizm funkcjonowania i wzrostu kapitalistycznej i socjalistycznej gospodarki. Obecnie zaś zatrzymamy się nad mechanizmem regulowania inwestycji.
System reklamy Test