Funkcjonowanie i wzrost

Oddziaływanie pieniądza na gospodarkę, jej mechanizm funkcjonowania i wzrostu, dokonuje się za pomocą instrumentów ekonomicznych systemu bankowego (w tym banku centralnego). W kapitalizmie regulatorem podaży i popytu na rynku pieniężno-kapitałowym jest stopa procentowa. Jest ona żywiołowym regulatorem tego rynku. Jej wzrost oznacza podrożenie kredytu, co wpływa na ograniczenie popytu na kredyt inwestycyjny, a także udzielany na inne cele. Oczywiście, wręcz odwrotnie oddziałuje spadek stopy procentowej. W pierwszym wypadku zmiana stopy procentowej wpływa hamująco na tempo wzrostu gospodarczego, w drugim oddziałuje pobudzająco. Tego rodzaju oddziaływanie może być wynikiem świadomych posunięć polityki ekonomicznej — podwyższania lub obniżania stopy procentowej przez bank centralny. Bank centralny jest bankiem banków, mają one w nim swoje konta, korzystają z jego kredytu. Podniesienie stopy procentowej przez bank centralny oznacza, iż jego pożyczki udzielane bankom handlowym i innym stały się droższe. Tym samym banki te muszą podnieść stopę procentową od udzielanych przez nie kredytów (przedsiębiorstwom itd.). Odwrotnie dzieje się w przypadku obniżenia przez bank centralny stopy procentowej. Tego rodzaju posunięcia banku centralnego będą wywoływać zaznaczone wyżej skutki. W krajach, w których część gotówkowych rezerw banków musi być obowiązkowo trzymana w banku centralnym (Stany Zjednoczone oraz wiele innych państw), bank ten może wpływać na rozmiary kredytu, podwyższając lub obniżając wysokość rezerw gotówkowych.
System reklamy Test