Luka technologiczna

W krajach socjalistycznych, w dotychczasowych kształtach ich modeli gospodarowania czynniki te występują wciąż jeszcze z niewielką siłą. Sprawa postępu technicznego jest newralgiczną kwestią gospodarki socjalistycznej. Mówi się o występowaniu luki technologicznej w porównaniu z przodującymi krajami kapitalistycznymi. Czynnik zmuszają cy do stosowania nowoczesnych zdobyczy techniki i technologii produkcji występuje już wyraźnie w stosunku do przedsiębiorstw uczestniczących w eksporcie produktów przemysłu przetwórczego. Muszą one oferować nowoczesne, o dobrej jakości produkty, w przeciwnym razie nie miałyby szans na stawiających wysokie wymagania rynkach zagranicznych. Oddziałuje to dodatnio także na analogiczne wyroby dostarczane na. rynek krajowy. Centralne instytucje gospodarcze starają się uruchamiać zespół środków pobudzających wdrażanie postępu technicznego, stosując różnego rodzaju zachęty, finansowe i inne. Choć przynosi to rezultaty, nie można ich jeszcze uznać za zadowalające. Zapewne wprowadzane reformy gospodarcze doprowadzą stopniowo do ukształtowania systemu sprawnie stymulującego postęp techniczny.
System reklamy Test