Funkcjonowanie gospodarki

Mechanizmy produkcji, wymiany oraz podziału dóbr działają w warunkach gospodarki towarowej za pomocą pieniądza. Pieniądz, pełniąc wymienione poprzednio funkcje , obsługuje gospodarkę. służy jej potrzebom, będąc powszechnym środkiem wyrażania cen, środkiem wymiany, narzędziem, za pomocą którego dokonuje się podział dochodu narodowego. Pieniądz pełni w tych przypadkach funkcję środka Transmisji umożliwiającego funkcjonowanie i wzajemne powiązanie poszczególnych elementów całokształtu mechanizmu funkcjonowania gospodarki narodowej. Występując w tej roli, pieniądz pełni funkcje pomocnicze; można powiedzieć, że występuje jako pasywny element mechanizmu gospodarczego. Jednakże pieniądz może występować, i we współczesnej gospodarce z reguły występuje, także w7 aktywnej roli, pełniąc funkcję środka oddziaływania na gospodarką, w tym także na jej wzrost gospodarczy oraz absorpcję produktu społecznego. Pełniąc tę funkcję, pieniądz odgrywa już nie rolę środka transmisji, lecz jednego z ważnych środków motorycznych mechanizmu funkcjonowania i wzrostu gospodarki. Pieniądz jest świadomie stosowanym przez państwo oraz instytucje systemu pieniężnego środkiem oddziaływania na gospodarkę; jest przeto istotnym elementem systemu zarządzania współczesną gospodarką.
System reklamy Test