Banki

Każdy bank ma oczywiście swój własny kapitał, będący wkładem jego właścicieli lub właściciela; jest to wkład gotówkowy. Wkład ten powiększają znacznie depozyty gotówkowe klientów banków, zwane wkładami pierwotnymi. Istnieją dwa rodzaje wkładów bankowych: wkłady natychmiast płatne (tzw. wkłady na żądanie lub wkłady d vista) oraz wkłady terminowe, które nie mogą być podjęte przed upływem uzgodnionego terminu. Niegdyś sumy kapitałów własnych były- znacznie wyższe od depozytów gotówkowych; współcześnie sytuacja uległa odwróceniu. Bank, dysponując określoną sumą wkładów gotówkowych oraz kapitału własnego, nie może całej tej sumy wypożyczyć. Jest to zrozumiałe, gdyż każdego dnia poszczególni klienci mogą chcieć podjąć gotówkę z wkładów „na żądanie". Każdy bank musi więc mieć stale w dyspozycji określoną sumę gotówki, która nazywa się rezerwą kasową bądź gotówkowa (część tej rezerwy jest trzymana na koncie w banku centralnym). Praktyka wykazuje, że rezerwa gotówkowa w wysokości od 10% do 20% wkładów jest wystarczająca, by zapewnić funkcjonowanie banku w normalnej sytuacji. (Gdyby wskutek krachu gospodarczego klienci chcieli wycofać swoje wkłady, wtedy nawet bardzo wysoka rezerwa gotówkowa okazałaby się za mała).
System reklamy Test