Bank centralny

Oprócz emisji pieniądza gotówkowego bank centralny, zwany także bankiem emisyjnym, pełni trzy inne ważne funkcje. Jest on bankiem banków niższych szczebli, centralizując ich rezerwy gotówki oraz udzielając im pożyczek; ma to ważne znaczenie gospodarcze (o czym dalej). Pełni funkcje bankiera państwa, prowadząc jego operacje pieniężne i kredytowe (obsługuje kasę rządu, przyjmując wpłaty do budżetu i dokonując wypłat ze środków budżetowych, kreuje kredyt na potrzeby finansowe rządu, organizując zaciąganie pożyczek itp., zarządza sprawami długu publicznego). Czwartą funkcją banku centralnego jest obsługa płatności zagranicznych, gromadzenie rezerw międzynarodowych środków płatniczych, pośredniczenie w zakupie i sprzedaży dewiz, współpraca z centralnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się transakcjami finansowymi. Pełniąc wszystkie wymienione funkcje, bank centralny partycypuje w realizacji wytyczanych przez państwo celów polityki gospodarczej. Banki niższego szczebla są jednostkami gospodarczymi (przedsiębiorstwami nieprodukcyjnymi), których główną funkcją jest gromadzenie wolnych zasobów gotówkowych, tzw. wkładów bankowych (depozytów), oraz udzielanie na ich bazie kredytów, t j. wypożyczanie pieniędzy. Ponadto banki obsługują obieg pieniężny; za ich pośrednictwem jest przeprowadzana dominująca część transakcji handlowych między przedsiębiorstwami.
System reklamy Test