Absorpcja

Analiza prawidłowości absorpcji nadwyżki ekonomicznej (wymienionych jej grup) w ustroju kapitalistycznym wykazuje, że powstają nieuchronnie koniunkturalne bariery zbytu tej nadwyżki, prowadzące w średnich okresach do ekonomicznych kryzysów koniunkturalnych (trwających rok—dwa lub i dłużej). Gospodarka kapitalistyczna pokonuje te koniunkturalne bariery zbytu i ponownie wkracza na „ścieżkę" wzrostu gospodarczego. Oprócz koniunkturalnych barier zbytu w długich okresach (kilkudziesięciu lat) występują ponadto strukturalne bariery zbytu (absorpcji) nadwyżki ekonomicznej, prowadzące do strukturalnych kryzysów, które mają długotrwały charakter, trwają kilkanaście lat. Powstawanie barier absorpcji nadwyżki ekonomicznej w ustroju kapitalistycznym jest związane z antagonistycznymi sprzecznościami tego u-stroju, a przede wszystkim z antagonistyczną sprzecznością między płacami a zyskami. Klasa kapitalistów, aby maksymalizować zyski, dąży do hamowania wzrostu płac, starając się zagarnąć jak największą część nadwyżki ekonomicznej. Część tę przeznacza na akumulację, tj. powiększenie swojego majątku, oraz na wzrost swojej konsumpcji, a także na eksport (dochody z eksportu stają się ich zyskami). Jednakże stopa akumulacji nie może przez długi czas ciągle się powiększać.
System reklamy Test